premium leased line

11 เหตุผล ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด!

เวลาเร่งรีบ เป็นแบบนี้ทุกที เน็ตอืดยิ่งกว่าเต่าคลาน เน็ตช้ายิ่งกว่าสลอตเดิน บ้าไปแล้ววว แบบนี้จะส่งงานทันได้อย่างไรกันเนี่ย !!!

ซึ่งหากพูดกันตามความเป็นจริงแล้วนั้น อินเทอร์เน็ตในองค์จะช้าบ้างก็ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด เพราะคนใช้มาก ก็อืดมากเป็นธรรมดา วันนี้เราจึงมี 11 เหตุผล ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด มาฝากกัน ข้อใดที่ลดละเลิกได้ ก็หยุดทำซะนะคะ เผื่ออินเทอร์เน็ตจะวิ่งไวปรู๊ดปร๊าดมากขึ้น

เหตุผล 11 ข้อ ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด!

 • ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
 • เกิดจากมีไวรัส หรือ Bot บางตัวที่มีการโจมตี หรือมีการส่งเมล์ขยะจากเครื่องที่ติดไปข้างนอก ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าถึงช้ามาก
 • เกิดจากมีการดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์อยู่ ณ ขณะนั้น
 • เกิดจากปัญหาตัวอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น ฮับ หรือการ์ดแลน ที่มีอายุการใช้งานนาน หรือบางทีแค่ hang อาจต้องถอดปลั๊กฮับแล้วแล้วเสียบใหม่อาการช้าๆ หรือ Time out ก็จะหายไป
 • อาจเกิดจากการที่เว็บบางเว็บมีจำนวนผู้ใช้งานมาก ทำให้เวลาเรียกใช้งานต้องมีการรอ
 • เกิดจากผู้ใช้งานที่ทำการเปิดข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน Lan ทำให้ต้องดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่มาไว้ที่เครื่อง หรือการดูหนัง/ฟังเพลงผ่านLan
 • เรื่องของภายในมีคนเข้าเว็บดูหนัง หรือฟังเพลงออนไลน์ ก็ส่งผลได้เหมือนกัน
 • ปัญหาของผู้ให้บริการอาจรองรับจำนวนไม่พอ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการบีบแบนด์วิชบางอย่างไว้
 • เครื่องของ user มีการเปิดเว็บมาก และมีการโหลดไฟล์ ถ้าเปิดหน้าเว็บนั้นมากๆ แล้วจะดูพร้อมกันหมดก็ส่งผลได้เหมือนกัน 
 • อาจเกิดจากโปรแกรมในเครื่องมีการอัพเดตออนไลน์ เช่น Auto Update ของ Windows กรณีที่ไม่มีเครื่อง WSUS ไว้เป็นตัวเก็บอัพเดต
 • โปรแกรมที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตแต่ละโปรแกรมไม่เหมือนกันอย่าง Internet explorer เวลาจะแสดงผล จะต้องโหลดไฟล์มาทั้งหมดก่อนถึงจะแสดงผลได้ แต่ถ้าเป็น Firefox จะเป็นแบบโหลดไฟล์ไหนจากหน้าเว็บเพจมาปุ๊บก็แสดงผลทันที คือไม่รอจนหน้าเว็บโหลดเสร็จ ง่ายๆ คือ Firefox จะโหลดไฟล์หน้าเว็บเพจไปพลาง แสดงผลไปพลาง เลยดูเหมือนว่าเร็วขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม จะง่ายกว่าไหม หากองค์กรของคุณจะเปลี่ยนมาใช้บริการ premium leased line ซึ่งเจ้า premium leased line จะทำให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดได้อย่างไม่จำกัด ไม่มีช้า ไม่มีอืด ส่งไฟล์เร็วปรู๊ดปร๊าด ไม่มีติดขัดเลยสักนิดเดียว และหากคุณสนใจก็สามารถติดต่อขอซื้อบริการ premium leased line ได้ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน คืองานที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงและคุ้นเคยกันดีในเฉพาะคนวงใน ซึ่งลักษณะของงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีการเงิน financial audit  หรือจะเป็นการตรวจสอบ operation audit  หรือการปฏิบัติงาน เรายังสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกเป็นอีกหลายประเภท ซึ่งเราจะไปดูรายละเอียดกันดังนี้ 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

 • การตรวจสอบการเงินการบัญชี 
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 •  การตรวจสอบการบริหารงาน 
 •  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 • การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 •  การตรวจสอบการทุจริต 
 • การตรวจสอบโครงการสัญญาและแผนงาน
 •  การตรวจสอบพิเศษ 

ซึ่งรายละเอียด ในประเภทการตรวจสอบต่างๆ ดังนี้

การตรวจสอบการเงินการบัญชี 

เป็นการตรวจสอบที่เราคุ้นหูและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยหลักๆแล้วการตรวจสอบการเงินการบัญชีจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดูแลและป้องกันทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจ ทางด้านข้อมูลที่จะบันทึกในบัญชีรายงานทะเบียนและเอกสารต่างๆถูกต้องและสามารถทวนสอบได้ และมีความปลอดภัยพอที่จะป้องกันการรั่วไหลและเกิดการสูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายในของงานด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อแสดงความเห็นในงวดงบการเงินประจำบัญชีและหน้าที่ 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของระเบียบข้อบังคับที่กิจการกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้หรือไม่ และยังเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมายตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรต่างๆนั้นได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎระเบียบของทางการโดยในข้อนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทราบและเข้าใจนโยบายรวมถึงเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทนั้นด้วย 

 การตรวจสอบการบริหารงาน 

เป็นการตรวจสอบการควบคุมการบริหารรวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการควบคุม การบริหารงบประมาณการกำกับดูแลการทวนสอบหรือการสอบทานและการควบคุมงานเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินฝ่ายบริหารว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจขององค์กรหรือไม่เพื่อหาข้อสรุปหรือวัดผลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารและหลักการกำกับดูแลที่ดี

จากทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าการตรวจสอบระบบบริหารงานต่างๆมีความแตกต่างกันออกไปและมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าในการตรวจสอบระบบงานอื่นๆ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนซึ่งเราจะนำมาฝากกันในโอกาสถัดไปอย่าลืมติดตามเราให้ได้ในบทความ เรื่องการตรวจสอบภายใน