premium leased line

11 เหตุผล ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด!

เวลาเร่งรีบ เป็นแบบนี้ทุกที เน็ตอืดยิ่งกว่าเต่าคลาน เน็ตช้ายิ่งกว่าสลอตเดิน บ้าไปแล้ววว แบบนี้จะส่งงานทันได้อย่างไรกันเนี่ย !!!

ซึ่งหากพูดกันตามความเป็นจริงแล้วนั้น อินเทอร์เน็ตในองค์จะช้าบ้างก็ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด เพราะคนใช้มาก ก็อืดมากเป็นธรรมดา วันนี้เราจึงมี 11 เหตุผล ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด มาฝากกัน ข้อใดที่ลดละเลิกได้ ก็หยุดทำซะนะคะ เผื่ออินเทอร์เน็ตจะวิ่งไวปรู๊ดปร๊าดมากขึ้น

เหตุผล 11 ข้อ ที่ทำให้เน็ตในองค์กรช้า จนน่าหงุดหงิด!

 • ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
 • เกิดจากมีไวรัส หรือ Bot บางตัวที่มีการโจมตี หรือมีการส่งเมล์ขยะจากเครื่องที่ติดไปข้างนอก ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าถึงช้ามาก
 • เกิดจากมีการดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์อยู่ ณ ขณะนั้น
 • เกิดจากปัญหาตัวอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น ฮับ หรือการ์ดแลน ที่มีอายุการใช้งานนาน หรือบางทีแค่ hang อาจต้องถอดปลั๊กฮับแล้วแล้วเสียบใหม่อาการช้าๆ หรือ Time out ก็จะหายไป
 • อาจเกิดจากการที่เว็บบางเว็บมีจำนวนผู้ใช้งานมาก ทำให้เวลาเรียกใช้งานต้องมีการรอ
 • เกิดจากผู้ใช้งานที่ทำการเปิดข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน Lan ทำให้ต้องดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่มาไว้ที่เครื่อง หรือการดูหนัง/ฟังเพลงผ่านLan
 • เรื่องของภายในมีคนเข้าเว็บดูหนัง หรือฟังเพลงออนไลน์ ก็ส่งผลได้เหมือนกัน
 • ปัญหาของผู้ให้บริการอาจรองรับจำนวนไม่พอ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการบีบแบนด์วิชบางอย่างไว้
 • เครื่องของ user มีการเปิดเว็บมาก และมีการโหลดไฟล์ ถ้าเปิดหน้าเว็บนั้นมากๆ แล้วจะดูพร้อมกันหมดก็ส่งผลได้เหมือนกัน 
 • อาจเกิดจากโปรแกรมในเครื่องมีการอัพเดตออนไลน์ เช่น Auto Update ของ Windows กรณีที่ไม่มีเครื่อง WSUS ไว้เป็นตัวเก็บอัพเดต
 • โปรแกรมที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตแต่ละโปรแกรมไม่เหมือนกันอย่าง Internet explorer เวลาจะแสดงผล จะต้องโหลดไฟล์มาทั้งหมดก่อนถึงจะแสดงผลได้ แต่ถ้าเป็น Firefox จะเป็นแบบโหลดไฟล์ไหนจากหน้าเว็บเพจมาปุ๊บก็แสดงผลทันที คือไม่รอจนหน้าเว็บโหลดเสร็จ ง่ายๆ คือ Firefox จะโหลดไฟล์หน้าเว็บเพจไปพลาง แสดงผลไปพลาง เลยดูเหมือนว่าเร็วขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม จะง่ายกว่าไหม หากองค์กรของคุณจะเปลี่ยนมาใช้บริการ premium leased line ซึ่งเจ้า premium leased line จะทำให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดได้อย่างไม่จำกัด ไม่มีช้า ไม่มีอืด ส่งไฟล์เร็วปรู๊ดปร๊าด ไม่มีติดขัดเลยสักนิดเดียว และหากคุณสนใจก็สามารถติดต่อขอซื้อบริการ premium leased line ได้ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน คืองานที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงและคุ้นเคยกันดีในเฉพาะคนวงใน ซึ่งลักษณะของงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีการเงิน financial audit  หรือจะเป็นการตรวจสอบ operation audit  หรือการปฏิบัติงาน เรายังสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกเป็นอีกหลายประเภท ซึ่งเราจะไปดูรายละเอียดกันดังนี้ 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

 • การตรวจสอบการเงินการบัญชี 
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 •  การตรวจสอบการบริหารงาน 
 •  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 • การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 •  การตรวจสอบการทุจริต 
 • การตรวจสอบโครงการสัญญาและแผนงาน
 •  การตรวจสอบพิเศษ 

ซึ่งรายละเอียด ในประเภทการตรวจสอบต่างๆ ดังนี้

การตรวจสอบการเงินการบัญชี 

เป็นการตรวจสอบที่เราคุ้นหูและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยหลักๆแล้วการตรวจสอบการเงินการบัญชีจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดูแลและป้องกันทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจ ทางด้านข้อมูลที่จะบันทึกในบัญชีรายงานทะเบียนและเอกสารต่างๆถูกต้องและสามารถทวนสอบได้ และมีความปลอดภัยพอที่จะป้องกันการรั่วไหลและเกิดการสูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายในของงานด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อแสดงความเห็นในงวดงบการเงินประจำบัญชีและหน้าที่ 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของระเบียบข้อบังคับที่กิจการกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้หรือไม่ และยังเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมายตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรต่างๆนั้นได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎระเบียบของทางการโดยในข้อนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทราบและเข้าใจนโยบายรวมถึงเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทนั้นด้วย 

 การตรวจสอบการบริหารงาน 

เป็นการตรวจสอบการควบคุมการบริหารรวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการควบคุม การบริหารงบประมาณการกำกับดูแลการทวนสอบหรือการสอบทานและการควบคุมงานเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินฝ่ายบริหารว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจขององค์กรหรือไม่เพื่อหาข้อสรุปหรือวัดผลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารและหลักการกำกับดูแลที่ดี

จากทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าการตรวจสอบระบบบริหารงานต่างๆมีความแตกต่างกันออกไปและมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าในการตรวจสอบระบบงานอื่นๆ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนซึ่งเราจะนำมาฝากกันในโอกาสถัดไปอย่าลืมติดตามเราให้ได้ในบทความ เรื่องการตรวจสอบภายใน

FMS จำหน่ายมอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ จำหน่ายขาย มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด

มอเตอร์เกียร์ หมายถึง เครื่องจักรกลหรือวัตถุที่ใช้ระบบการทำงานเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังกล ด้วยความแข็งแรงและใช้พลังงานไฟฟ้ามอเตอร์เกียร์จึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงพลันด้วยขดลวดและมีส่วนของแม่เหล็กที่ถาวรซึ่งขดลวดนั้นเป็นตัวนำของโครงสร้างฉนวนไฟฟ้าหรือเปรียบเสมือนกับการกำเนิดไฟฟ้า โดยที่มอเตอร์เกียร์นั้นทำงานโดยการทำงานของขดลวดที่หมุนเคลื่อนที่ของมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า พูดได้ว่าเป็นวัตถุที่นิยมใช้กันในวงการของโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มคนในวงการอุตสาหกรรม และวิศวกรจะเลือกใช้บริการจาก บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด (FMS) 

เกียร์มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์เกียร์นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งในการใช้งานเป็นที่รู้จักกันดีว่า ก่อนการใช้งานนั้นจะต้องเลือกมอเตอร์เกียร์ให้ถูกหลักการใช้งานที่ซึ่งในบางทีนั้นต้องเลือกรูปแบบของมอเตอร์เกียร์ในอยู่ในลักษณะพิเศษเพื่อให้มอเตอร์สามารถทดสอบอัตราทดได้หลายแบบ ในปัจจุบันได้มีการจำหน่ายขายเกียร์มอเตอร์ มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ใช้ในอุตสาหกรรม อย่างมากมายหลายพื้นที่ด้วยราคาที่ไม่แพงมาก มอเตอร์เกียร์ราคาถูกและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี มีอยู่หลายแหล่งที่ได้นำมาจำหน่าย

ดังนั่น ก่อนตัดสินใจซื้อขายอุปกรณ์ วัตถุการทำงานต่าง ๆ ของเกียร์ราคา มอเตอร์เตอร์เกียร์ราคาถูก มอเตอร์เกียร์ราคาที่ดีที่สุด นั้น ควรเลือกการใช้งานให้ตรงไปตามที่ต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้น ๆ

มอเตอร์เกียร์มีหลากหลายยี่ห่อ ซึ่งในการหามอเตอร์เกียร์ราคาถูกประสิทธิภาพดีนั้นควรมีข้อเลือกดูสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อควรในการเลือกสินค้า

1.ควรเลือกสินค้าให้ถูกต้องตามลักษณะของการทำงานอุตสาหกรรม หรือ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2.ควรเลือกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คสินค้า มีตำหนิหรือมีอะไรผิดปกติหรือไม่

3.ก่อนการใช้งานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วที่จะต้องตรวจสอบสินค้า เมื่อได้ทำการซื้อสินค้ามอแตอร์เกียร์ราคาที่พึงพอใจแล้ว ก็ควรตรวจเช็คเปิดการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนทำไปใช้ในวัตถุที่ใช้งานจริง

4.หากเปิดใช้งานแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีตามจุดประสงค์ควรรีบนำไปเปลี่ยนสินค้าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากหลายๆด้าน

5.ควรระมัดระวังการใช้งานของเครื่องกล หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากที่ใดก็ตาม ควรอ่านรายละเอียดและข้อมูลการใช้งาน ราคามอเตอร์เกียร์ให้ดีเสียก่อน หากไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยอาจจะถูกหลอกให้ซื้อของในสิ่งที่ทั้งจำเป็นต้องใช้และไม่จำเป็นต้องใช้ก็เป็นได้ทั้งหมด

ดังนั้น ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อควรที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจหรือ หาซื้อ มอเตอร์เกียร์ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในแบบที่ต้องการ

Author Rose Mitchelle Category News

เคล็ดลับสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีให้หนูน้อยด้วย “นิทาน”

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกน้อย สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์กันหน่อย เพราะบางครั้งเด็ก ๆ ก็จะมีความดื้อรั้นซนในแบบฉบับของตัวพวกเขาเอง ซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็อาจเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนัก อย่างเรื่องของสุขลักษณะการกินอยู่หลับนอน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สุขภาพช่องปากและฟันนับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและเป็นประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนบ่นเสียเหลือเกิน ว่าสอนเจ้าตัวน้อยได้ยากมาก เนื่องจากเด็กกับขนมและลูกอมรสหวานมักเป็นของคู่กัน จะสอนให้ลูกแปรงฟันหลังจากกินขนม บางครั้งลูกน้อยก็เอาแต่ส่ายหน้า ครั้งนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยคุณสอนลูกน้อยในการดูแลฟันของตนเองได้ง่ายมากขึ้น นั่นคือ ใช้ “นิทาน” เป็นตัวช่วยมาบอกคุณ 

เล่านิทานสนุก ๆ เกี่ยวกับการแปรงฟันให้เจ้าหนูน้อยฟังก่อนนอน 

เล่านิทานสนุก ๆ เกี่ยวกับการแปรงฟัน

ลองหาเรื่องเล่าสนุก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมาเล่าให้เจ้าตัวน้อยของคุณฟัง ในช่วงก่อนนอนก็ดีเหมือนกันนะ ซึ่งเรื่องเล่าที่เป็นนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลปากและฟันนี้มีอยู่มากมาย ปัจจุบันก็มีหาอ่านได้ตามอินเตอร์เน็ต หรือใครจะแต่งขึ้นมาเองผสมผสานจากเรื่องราวการ์ตูนอื่น ๆ ก็ได้เหมือนกัน เตรียมไว้สัก 2 เรื่องก็ได้ เผื่อเจ้าตัวน้อยของคุณไม่ชอบเรื่องแรกคุณก็ยังมีแผนสำรองเป็นไม้เด็ดไว้อีกเรื่อง ได้เรื่องราวดี ๆ แล้วก็อย่าลืมเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำไปเล่าให้เจ้าหนูน้อยฟังด้วย ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นแนะนำว่าก็ควรเป็นช่วงก่อนนอน เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ จะมีสมาธิจดจ่อซึมซับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง อีกทั้งเรื่องเล่าที่เป็นนิทานบางเรื่องก็มีเนื้อหาสอดคล้องกับช่วงเวลาการนอนของเด็ก ๆ ด้วย ทำให้บรรยากาศแวดล้อมและปัจจัยเสริมต่าง ๆ ลงตัวมากขึ้น บริบทเป็นใจขนาดนี้ก็ง่ายต่อการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง แบบนี้จะเรียกว่าเป็นการสอนแบบที่ไม่ต้องสอนก็ว่าได้ 

เครื่องมือเสริมก็ต้องพร้อม 

แปรงสีฟันเด็ก

หากจะมีแต่นิทานอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอแน่นอน คุณจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับเด็ก อย่างแปรงสีฟันเด็กที่ขนนุ่ม ๆ มาช่วยเป็นสื่อในการเล่าด้วย รวมถึงอุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องสามารถนำไปให้หนูน้อยใช้จริงได้ในเวลาแปรงฟัน บางครั้งคุณอาจนำแปรงสีฟันขนนุ่ม ๆ ให้เจ้าหนูน้อยของคุณไว้สักด้ามก็ได้ ให้เขาได้กัดเล่นเพราะเด็ก ๆ จะมีช่วงเวลาที่รู้สึกคันเหงือก อยากกัดโน่นนี่ไปหมด การทำเช่นนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่าผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับเด็กกับตัวของเด็ก ที่สำคัญคุณต้องไม่ห้ามให้เจ้าหนูน้อยกินขนมและลูกอมรสหวานที่เขาชอบ จงใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ คุณสามารถนำขนมและลูกอมรสหวานมาช่วยเป็นสื่อการสอนได้ด้วยนะ บอกเจ้าหนูน้อยของคุณว่าสิ่งเหล่านี้หากกินเข้าไปแล้วไม่ยอมแปรงฟันจะมีโทษอย่างไรกับช่องปากและฟันบ้าง รวมไปถึงสิ่งสำคัญอีกประการก็คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ลืมที่จะเป็นตัวอย่างในการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับลูกน้อยของคุณด้วย พยายามให้ลูกน้อยได้ดูและเห็นเวลาคุณแปรงฟัน ซึ่งการที่พวกเขาได้เห็นบ่อย ๆ เข้า พวกเขาก็จะเริ่มเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่สามารถนำมาใช้คู่กันได้ด้วย 

คุณจะเห็นว่าการเล่านิทานถือเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจลูกน้อยให้คล้อยตาม ในการดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเอง รวมถึงการที่คุณพ่อคุณแม่ทำเป็นตัวอย่างก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเรื่องเล่าให้ดูมีน้ำหนักน่าทำตามมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดลับการสอนในแบบที่ไม่ต้องสอน ซึ่งคุณน่าจะลองนำไปประยุกต์กับเจ้าตัวน้อยจอมซนของคุณกันดูบ้างนะ 

 

Author Rose Mitchelle Category My Blog

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้ส่งผลอย่างไร

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้ส่งผลอย่างไร

ในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเศรษฐกิจในสมัยนี้นั้นเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนควรที่จะใส่ใจไม่ควรมองข้าม หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจและรับรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจให้มากขึ้น

ด้วยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงจึงทำให้มีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่สนใจหรือวางแผนที่จะไปเที่ยวนั้นได้ซื้อห้องพักพร้อมแพ็คเก็จที่จะไปเที่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลใดๆขึ้นมา หลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนั้นเราควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มีการใช้จ่ายที่มากขึ้นอย่างมากมายไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้เศรษฐกิจไม่ดีซึ่งต้องรู้อยู่แล้วว่าหากเราเจอเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็จะต้องพบเจอกับอะไร ต้นทุนทุกอย่างจะสูงและรายรับก็เท่าเดิมหรือมีอีกอย่างคนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เงินกันแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามมากที่สุด เรื่องของเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างดีที่สุด หลายๆคนก็ยังคงคิดว่าที่ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนั้นก็เพราะค่าเงินแต่ขอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกัน

ทุกๆอย่างนั้นเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าหากเราอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั้นเราก็จะต้องขายของอย่างไม่ค้ากำไรมากเกินไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวและดีขึ้นมาเอง ไม่มีใครหรอกที่อยากลงทุนทำธุรกิจอะไรแล้วก็เสียหาย ไม่มีทางเสียหายแน่นอนหากเราสนใจที่จะทำนั้นเชื่อว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากที่สุดเลยค่า

เรื่องของเศรษฐกิจในตอนนี้นั้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงที่จะสนใจอย่างมากเลยเพราะว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามไม่มีที่ไหนที่อยากจะให้เศรษฐกิจตกต่ำทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคนขายของก็ไม่ได้อีกก็ต้องมีคนใหญ่โตมาช่วยจึงจะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นได้

ในปัจจุบันนี้เชื่อเลยว่าจะซื้อสินค้าหรือจะทำอะไรแต่ละทีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรมองข้ามผ่านหลายๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจว่าประเทศเราในตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรหากบ้านเรามีเศรษฐกิจที่แย่แน่นอนว่าเราก็จะต้องรีบทำให้ดีคือช่วยกันส่งเสริมให้เราได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและเศรษฐกิจก็จะดำเนินไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย

Author Rose Mitchelle Category News

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 5

Unique Dining Experience

มาถึงตอนสุดท้ายสำหรับเทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตกันแล้ว เราเชื่อว่าหากคุณติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกคุณจะเห็นแนวคิดแปลกใหม่สำหรับการทำธุรกิจในอีก 5-10 ปีข้างหน้าแต่ในความเป็นอนาคตนั้นคุณก็เห็นบางธุรกิจถือกำเนิดขึ้นมาแล้วและไปได้สวยแต่คุณจะกล้าก้าวออกมาจากเซฟโซนของคุณเพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ๆในการทำธุรกิจหรือไม่แล้ววันนี้เราก็ขอปิดท้ายกันด้วยแนวคิดเชิงธุรกิจที่เรียกว่าการซื้อประสบการณ์หรือ

EXPERIENCE HUNTING แน่นอนว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าธุรกิจที่เน้นประสบการณ์นั้นมันมีด้วยหรือและน่าจะเป็นเทรนด์ธุรกิจในความบันเทิงมากกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าจากการสำรวจในต่างประเทศผู้บริโภคเกินกว่า 20% ยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆนั่นหมายความว่ามันคือการสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้าหรือเน้นขายกิจกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นในแนวทางของการท่องเที่ยวความบันเทิงหรือธุรกิจอื่นๆก็สามารถต่อยอดเข้ากับเทรนด์ธุรกิจแนวนี้ได้ และยังรวมถึงการ create และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างดึงดูดใจนั่นหมายความว่าผู้บริโภคก็อยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่จากการใช้สินค้านั้น ๆและแน่นอนว่าแม้จะมีราคาแพงกว่าแต่ผู้บริโภคก็ยอมจะจ่าย เราจะขอยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณได้เห็นภาพอาทิเช่น

 

ขนมหรือเครื่องดื่มที่มีลูกเล่นแปลกใหม่มีแพ็คเกจเก๋ๆมีความแตกต่างจากเครื่องดื่มในแบบเดิม ๆแม้ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันแต่คุณเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความแตกต่างทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์แปลกใหม่ในการกินการดื่มหรือการเก็บสะสมแพ็คเกจของสินค้านั้น ๆมันก็จะเหมือนกับการสร้างประสบการณ์การสร้างความตื่นเต้นและมันจะทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือหากมองในอีกมุมหนึ่งการต่อยอดประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการบริการในด้านต่างๆเช่นที่พัก ร้านอาหารบริการอื่น ๆหากคุณมีกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่ได้อะไรที่มากกว่าผู้บริโภคก็พร้อมจะยอมจ่ายเช่นกันดังนั้นเราอยากให้คุณลองคิดเป็นการบ้านกันอยู่ว่าถ้าหากคุณจะนำธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของอนาคตด้วยการใช้เทรนด์ค้นหาประสบการณ์สร้างความแปลกใหม่ในแบบ experience Hunting คุณจะทำแบบไหนและต่อยอดจากธุรกิจเดิมของคุณอย่างไรเราอยากให้คุณลองค้นหาความเป็นตัวตนในรูปแบบที่แตกต่างให้กับแบรนด์สินค้าของคุณเราเชื่อว่ามันจะต่อยอดไปได้มากกว่าที่คุณคิด ไม่เชื่อลองมองรอบ ๆตัวคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราบอกนั้นไม่เกินจริงแม้แต่น้อย

 

Author Rose Mitchelle Category News

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 4

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้

TRADE UP TRADE DOWN  ทำธุรกิจตามกระแสเพื่อเอาใจผู้บริโภคที่พร้อมจะเปย์ให้คุณได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเทรนด์นี้อาจจะดูเป็นการทำธุรกิจในระยะสั้นและมันเหมาะกับการทำธุรกิจขนาดเล็กหรือเน้นการผลิตสินค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าแต่มันก็สามารถกลายเป็นธุรกิจหลักที่ทำเงินและสามารถต่อยอดไปในระยะยาวได้เรียกง่ายๆว่าทำธุรกิจเอาใจสายเปย์
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการ การจำหน่ายสินค้าที่ จะเน้นตามพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และสามารถทำให้ลูกค้าประหยัดโดยยึดหลักพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในบ้านเราตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะตกสะเก็ดหรือเรียกง่ายๆว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดแต่ในการประหยัดนั้นก็ยังพร้อมที่จะจ่ายหากถูกใจในสินค้าและบริการนั้นๆ

แต่อาจจะใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายหรือไม่แชร์ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตัวเองประหยัดขึ้นและสามารถใช้บริการหรือสินค้าต่างๆนั้นได้สะดวกมากขึ้นโดยเทรนการหารค่าใช้จ่ายนี้เราจะเห็นได้จากในสังคม ออนไลน์ที่มักจะมีการโพสต์แชร์ค่าบริการหรือค่าสินค้าบางชนิดเพื่อลดภาระของตัวเองแต่ยังได้สินค้าและบริการที่คุณภาพดีและมีผู้ให้บริการบางรายเข้าใจเพลงและเศรษฐกิจของคนในสังคมยกตัวอย่างเช่น Application สำหรับการรับชมภาพยนตร์ ซึ่งมีผู้ให้บริการบางค่ายเก็บค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่สูง และสามารถ login หรือเข้าใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกันนั่นหมายความว่าคุณอาจจะจ่ายเพียงแค่ 500 บาทต่อเดือนหรือต่อปีแต่สามารถได้ User สำหรับการเข้ารับชมภาพยนตร์อย่างต่ำ 2-3 อุปกรณ์ และนั่นหมายความว่าคุณสามารถแชร์ค่าใช้จ่ายกับคนอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเพื่อนสนิทที่พร้อมจะมาหารค่าใช้จ่ายกับคุณทำให้คุณลดภาระในการจ่ายค่าบริการในส่วนนี้แต่สามารถรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่ตามแพ็คเกจที่คุณไก่ไปจะเห็นได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่ อินกับกระแสและความเป็นจริงของเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีคนเริ่มทำไม่มากแต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างดีและทำให้ผู้บริโภคยอมและพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับธุรกิจแนวนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำธุรกิจที่อิงกระแสความต้องการของผู้บริโภคและเน้นให้หันมาจ่ายเงินให้กับคุณ

และในอนาคตข้างหน้าธุรกิจนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ได้รับความนิยมคุณลองมาคิดเล่นๆก็ได้ว่าคุณจะทำธุรกิจแบบไหนเอาใจสายเปย์ที่พร้อมจะยอมจ่ายเงินให้กับคุณและคุณสามารถทำกำไรร่วมทุนต่อยอดธุรกิจแนวนี้ออกไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบริการในด้านต่างๆหรือการผลิตสินค้าหรือการหาสินค้ามาจำหน่ายในโลกออนไลน์ธุรกิจแนวนี้สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆเราอยากให้คุณลองทำการบ้านกันดูกับเทรนด์ธุรกิจแนวนี้ว่ามันจะโตในอีก 5-10 ปีข้างหน้าหรือไวมากกว่านั้น

 

 

Author Rose Mitchelle Category News

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 3

Reusable Straws

มาถึงตอนที่ 3 กันแล้วสำหรับการทำธุรกิจในอนาคตหากจะสังเกตใฟ้ดีในระยะตั้งแต่ 10 ปีหลังมานี้  มีกระแสรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หรือการรักษาธรรมชาติกันมากขึ้น และเทรนด์ธุรกิจในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะอิงกับกระแสนี้เพราะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จะต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการลดขยะการใช้สินค้าหรือแพ็คเกจที่สามารถรียูสกลับมา ใช้ได้อีกหรือการบริหารจัดการลดพลังงานในแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำการประหยัดไฟเพื่อช่วยเซฟโลกของเราและลดมลภาวะ

ME – US & OUR PLANET แน่นอนว่าเทรนด์นี้ยังเป็นกระแสต่อเนื่องไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะด้วยการรณรงค์จะทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมักจะเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ หรือไม่ใช้วัตถุดิบวัตถุการผลิตที่มาจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และสามารถย่อยสลายได้ง่ายรวมถึงไม่ส่งผลกระทบกับธรรมชาติเมื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาใช้งาน นั่นหมายความว่า อนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติลดมลภาวะต่าง ๆจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของอาหารการกินหากเราจะสังเกตให้ดีในยุคปัจจุบันนี้มีการรณรงค์การงดใช้สารปรุงแต่งหรือใช้สารเคมีต่างๆกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันยังต้องเน้นวัสดุที่สามารถย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดสารสะสมอันตรายต่างๆ และแม้ว่าเทรนด์ธุรกิจนี้จะดูใหญ่โต

เพราะจะเน้นหนักไปทางภาคอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ธุรกิจเล็ก ๆที่มีส่วนช่วยให้สภาวะแวดล้อมของโลกเราดี ขึ้นก็น่าจะได้รับความนิยมได้รับความสนใจเพียงแต่เราจะต้องจับจุดให้ถูกและสามารถเชื่อมโยงกับเชนธุรกิจอื่น ๆที่เราเคยนำเสนอมาได้ก็จะทำให้คุณมองเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจสำหรับอนาคตได้เพิ่มขึ้นและแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะดูห่างไกลหรือดูใหญ่โตจนเกินกว่าที่จะสามารถทำได้จริงแต่เราขอบอกว่าในต่างประเทศนั้นเริ่มกันแล้วเรื่องนี้การประกอบธุรกิจโดยเน้นแนวทางรักโลกกันมากขึ้นและมันก็สามารถต่อยอดไปได้อีกในหลายๆธุรกิจด้วยเพียงแค่คุณใช้เวลาศึกษาข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่คุณสนใจและให้มันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โลกการอนุรักษ์ธรรมชาติคุณก็น่าจะหาช่องทางในการสร้างธุรกิจเล็ก ๆของคุณให้เข้ากับเทรนด์ของอนาคตได้

หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเราขอยกตัวอย่างง่ายๆอาทิเช่นกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ผลิตจากต้นไผ่และสามารถย่อยสลายได้รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาวะสารสะสมอันตรายเหมือนกล่องโฟมที่ผลิตจากสารเคมีทั่วไปและกำลังได้รับความนิยมแม้ว่าในตอนนี้ต้นทุนการผลิตจะค่อนข้างแพงทำให้มีราคาจำหน่ายสูงกว่ากล่องโฟมธรรมดาทั่วไปแต่มันมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคก็น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการทำธุรกิจที่อ้างอิงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่คุณสามารถเห็นได้ในยุคนี้

 

 

 

Author Rose Mitchelle Category News

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 2

Health City

ยังอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องราวของเทรนธุรกิจสำหรับอนาคตแม้ว่าหลายคนจะมองว่ามันอีกตั้ง 10 ปีข้างหน้าก็เช่นธุรกิจที่เราจะนำเสนอนี้จะเป็นที่นิยมแต่เราเขาบอกได้เลยว่าหากคุณมีทุนทรัพย์และมีแนวคิดมีทีมงานมีความพร้อมเริ่มก่อนทำก่อนได้เปรียบก่อนอย่างแน่นอนเพราะคุณจะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงสามารถปรับและพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีหรือเทรนความต้องการของคนในยุคต่าง ๆได้อย่างดีมาดูกันในธุรกิจที่ 2 สำหรับเทรนด์ที่น่าสนใจนั่นคือ

Healthy Balance เรียกง่ายๆว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพแม้ว่าในยุคปัจจุบันก็จะมีการเริ่มต้นกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์ทางเลือกอาหารเสริมหรืออื่น ๆ แต่มันก็ยังไม่ยั่งยืนมากพอเพราะในโลกของอนาคตนั้นเราคงต้องการอะไรที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น การเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาสุขภาพ การเยียวยารักษ าการฟื้นฟูรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งหากคุณเคยติดตามแนวคิดของ คุณเนวิน ชิดชอบ เกี่ยวกับเรื่อง Sport City หรือ Healthy City นั้นคุณจะรู้ได้เลยว่าแนวคิดนี้น่าสนใจและน่าทำธุรกิจน่าลงทุนมาก ระยะยาวเพราะในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและแน่นอนว่า หากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพคุณจะสามารถต่อยอดได้อีกหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างที่พักสำหรับดูแลผู้ป่วย การดูแลหลังการพักฟื้น และเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวกับแนวทางนี้ สามารถต่อยอดและไปได้ไกลกว่าที่คิด

แต่ธุรกิจนี้อาจจะต้องลงทุนค่อนข้างสูงสักนิดขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณสนใจและวางแพลนที่จะทำในอนาคต รวมถึงในเรื่องของอาหารเทรนด์สุขภาพ การบำบัด หรือแม้แต่ต่อยอดมาทางแนวทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬาจะมาเป็นของคู่กันและสามารถต่อยอดออกไปในธุรกิจอื่น ๆอีกหลายแขนงที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าถ้าคุณสนใจธุรกิจเทรนด์นี้ก็น่าจะเริ่มค้นหาข้อมูลและดูแนวโน้มร่วมถึงลอง Research ข้อมูลต่าง ๆ เราเชื่อว่าธุรกิจนี้จะไปได้ไกลในอนาคต เพียงแต่จะต้องวางแผนให้ดีเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าธุรกิจนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะ และต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและอาจต้องหาบุคลากรเฉพาะทางด้วยอย่างไรก็ตามถ้าคุณสนใจก็ลองเริ่มต้นศึกษากันตั้งแต่ตอนนี้อาจจะทำในรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและต่อยอดรูปแบบเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านนี้ ก็ลองค้นหาข้อมูลกันดูรับรองว่ามีหลายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียว

 

 

 

Author Rose Mitchelle Category News

เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 1

Uber Eats

เราเชื่อนว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือกำลังมองหาช่องทางการสร้างธุรกิจใหม่ๆกำลังคงคิดอยู่ว่าในอนาคตวงการธุรกิจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน และควรจะทำธุรกิจอะไรดี เพราะในยุคนี้ถือว่าธุรกิจค่อนข้างที่จะซ้ำซ้อนกันเยอะ โดยเฉพาะในตลาดบ้านเรา อะไรเกิดใหม่หรืออะไรที่เป็น startup มีขึ้นมา 1 แบรนด์หนึ่งเจ้าก็มักจะมีตามกันมาเป็นโขยง ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจง่ายๆเล็กๆอย่างร้านอาหารหรือการเดลิเวอรี่ส่งอาหารส่งสินค้าต่างๆ เพราะมีคนจับธุรกิจนี้เริ่มต้นมาก็จะมีตามมากันอีกเรื่อยๆเรียกได้ว่า ทำซ้ำทำซ้อนกันเลยทีเดียวและการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  ทำให้มีคนมองว่าการตลาดในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนและเทรนด์ธุรกิจไหนที่ถือว่าควรจะเลือกลงทุนเรียกง่ายๆว่าทำก่อนได้ก่อน เริ่มต้นตอนนี้แม้จะยังไม่บูมแต่ในอนาคตระยะยาวนั้นสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆ ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้ามาแนะนำกัน

Easy Living  เรื่องง่ายๆสำหรับชีวิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ ธุรกิจที่จะมาแรงในอนาคตและตอนนี้มันก็เริ่มเห็นผลบ้างแล้วที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของการเดลิเวอรี่อาหาร หรือการส่งสินค้าต่างๆเพราะในยุคนี้เราคงบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เติบโตค่อนข้างไวพอสมควรอย่างที่เราเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็น Grab Food /  LINE Man /  Panda Food หรือ ลาล่ามูฟ / เคอรี่ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับส่งสินค้าหรือเดลิเวอรี่อาหารนั้นถือว่าเติบโตไวมากและเป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นเพราะมันทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกอยู่บ้านเปิด App โทรศัพท์สามารถสั่งอาหารร้านที่ต้องการรับประทานได้ แม้จะจ่ายแพงกว่าในราคาปกติเพิ่มขึ้นมาอีกนิดแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องเจอรถติด และหลายคนมองว่าการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านและประหยัดกว่าการออกไปรับประทานนอกบ้านซะอีก ดังนั้นจึงมีนักวิเคราะห์มองว่าการทำให้ผู้บริโภคสะดวกไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองมากที่สุดและน่าจะเติบโตได้ไวและมันตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมยุคใหม่

โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานอะไรก็ตามที่สามารถช่วยให้เขามีเวลาว่างขึ้น และประหยัดเวลาได้มากขึ้นสิ่งสิ่งนั้นถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีที่สุด โทรไปจอมันว่าอยู่อีกทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆแนวโน้มในอนาคตจะต้องเน้นให้สามารถพกพาติดตัวไปได้สะดวกโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันก็ต้องเน้นให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวกด้วยเช่นเดียวกัน

และนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเทรนธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้าแต่ใครจะรู้มันอาจจะมาเร็วกว่านั้นเหมือนอย่างที่เราได้แนะนำไปเกี่ยวกับการเดลิเวอรี่อาหารหรือการส่งสินค้าที่ทุกวันนี้นับว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างและกระจายรายได้ให้กับผู้คนในสังคมได้อีกด้วย

 

Author Rose Mitchelle Category News