ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

งานตรวจสอบภายใน คืองานที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงและคุ้นเคยกันดีในเฉพาะคนวงใน ซึ่งลักษณะของงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีการเงิน financial audit  หรือจะเป็นการตรวจสอบ operation audit  หรือการปฏิบัติงาน เรายังสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกเป็นอีกหลายประเภท ซึ่งเราจะไปดูรายละเอียดกันดังนี้  ประเภทของการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบการเงินการบัญชี  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด  การตรวจสอบการบริหารงาน   การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ   การตรวจสอบการทุจริต  การตรวจสอบโครงการสัญญาและแผนงาน  การตรวจสอบพิเศษ  ซึ่งรายละเอียด ในประเภทการตรวจสอบต่างๆ ดังนี้ การตรวจสอบการเงินการบัญชี  เป็นการตรวจสอบที่เราคุ้นหูและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยหลักๆแล้วการตรวจสอบการเงินการบัญชีจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน...