Pocket WiFi

Pocket WiFi คืออะไร

เพราะอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน ยิ่งใครที่ต้องเดินทางไผต่างประเทศแล้วไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ Pocket WiFi ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดี  แต่ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมือใหม่หลายคนที่ยังไม่คุ้นเคยหรือสงสัยว่า เจ้าเครื่องมือชิ้นเล็กๆ อย่าง Pocket Wifi นั้นมีไว้ทำอะไร มาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันเลย ในอดีตอินเทอร์เน็ตที่เล่นผ่านโทรศัพท์นั้นเป็นเพียงเครือข่ายไร้สาย หรือ EDGE ซึ่งช้า ไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันเมื่อประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีคลื่นความถี่ 5G เข้ามาใช้งาน ทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในโทรศัพท์มือถือมีความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากผู้ใช้งานคนใดที่ไม่ต้องการใช้โทรศัพท์ในการแชร์อินเทอร์เน็ต Pocket...