เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 3

Latest Business News & Trends  > News >  เทรนด์ธุรกิจสำหรับอนาคตที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่ 3
0 Comments

Reusable Straws

มาถึงตอนที่ 3 กันแล้วสำหรับการทำธุรกิจในอนาคตหากจะสังเกตใฟ้ดีในระยะตั้งแต่ 10 ปีหลังมานี้  มีกระแสรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หรือการรักษาธรรมชาติกันมากขึ้น และเทรนด์ธุรกิจในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะอิงกับกระแสนี้เพราะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จะต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการลดขยะการใช้สินค้าหรือแพ็คเกจที่สามารถรียูสกลับมา ใช้ได้อีกหรือการบริหารจัดการลดพลังงานในแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำการประหยัดไฟเพื่อช่วยเซฟโลกของเราและลดมลภาวะ

ME – US & OUR PLANET แน่นอนว่าเทรนด์นี้ยังเป็นกระแสต่อเนื่องไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะด้วยการรณรงค์จะทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมักจะเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ หรือไม่ใช้วัตถุดิบวัตถุการผลิตที่มาจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และสามารถย่อยสลายได้ง่ายรวมถึงไม่ส่งผลกระทบกับธรรมชาติเมื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาใช้งาน นั่นหมายความว่า อนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติลดมลภาวะต่าง ๆจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของอาหารการกินหากเราจะสังเกตให้ดีในยุคปัจจุบันนี้มีการรณรงค์การงดใช้สารปรุงแต่งหรือใช้สารเคมีต่างๆกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันยังต้องเน้นวัสดุที่สามารถย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดสารสะสมอันตรายต่างๆ และแม้ว่าเทรนด์ธุรกิจนี้จะดูใหญ่โต

เพราะจะเน้นหนักไปทางภาคอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ธุรกิจเล็ก ๆที่มีส่วนช่วยให้สภาวะแวดล้อมของโลกเราดี ขึ้นก็น่าจะได้รับความนิยมได้รับความสนใจเพียงแต่เราจะต้องจับจุดให้ถูกและสามารถเชื่อมโยงกับเชนธุรกิจอื่น ๆที่เราเคยนำเสนอมาได้ก็จะทำให้คุณมองเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจสำหรับอนาคตได้เพิ่มขึ้นและแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะดูห่างไกลหรือดูใหญ่โตจนเกินกว่าที่จะสามารถทำได้จริงแต่เราขอบอกว่าในต่างประเทศนั้นเริ่มกันแล้วเรื่องนี้การประกอบธุรกิจโดยเน้นแนวทางรักโลกกันมากขึ้นและมันก็สามารถต่อยอดไปได้อีกในหลายๆธุรกิจด้วยเพียงแค่คุณใช้เวลาศึกษาข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่คุณสนใจและให้มันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โลกการอนุรักษ์ธรรมชาติคุณก็น่าจะหาช่องทางในการสร้างธุรกิจเล็ก ๆของคุณให้เข้ากับเทรนด์ของอนาคตได้

หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเราขอยกตัวอย่างง่ายๆอาทิเช่นกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ผลิตจากต้นไผ่และสามารถย่อยสลายได้รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาวะสารสะสมอันตรายเหมือนกล่องโฟมที่ผลิตจากสารเคมีทั่วไปและกำลังได้รับความนิยมแม้ว่าในตอนนี้ต้นทุนการผลิตจะค่อนข้างแพงทำให้มีราคาจำหน่ายสูงกว่ากล่องโฟมธรรมดาทั่วไปแต่มันมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคก็น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการทำธุรกิจที่อ้างอิงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่คุณสามารถเห็นได้ในยุคนี้